Cennik

Do czynszu za lokal doliczana jest opłata za wywóz śmieci ( zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) oraz opłata za wodę i kanalizację. Dodatkowo lokator płaci za zużycie prądu i gazu według liczników ( po podpisaniu stosownej umowy z dostawcami mediów). Nie ma dodatkowych opłat na fundusz remontowy, utrzymanie wspólnoty mieszkaniowej itd.